Category Archives: Marketing

Publicitat interactiva al carrer

L’anunci en qüestio ofereix la possibilitat de fer-se una foto amb el telèfon N73 que s’anuncia i endur-te-la a casa. Aquest anunci és fruït de la col·laboració entre Nokia i flickr (un portal on s’hi poden penjar fotografies), que s’anomena World 24h. Un altre exemple de col·laboració que aprofita les tecnologies mòbils i Internet.

Nokia està explorant noves maneres de publicitat interactiva al carrer, el que no sabem és l’impacte real d’aquestes campanyes a part de pensar que són mólt innovadores… Però el cert és que en un carrer les persones no tenim tendència a aturar-nos, i menys a “jugar” amb un anunci publicitari.

Però Nokia deu haver fet els seus estudis de mercat… o sigui que benvinguda sigui aquesta nova campanya, que esperem veure aviat a la nostra ciutat.

Publicitat interactiva al carrer (nokia)

via eTc

Google s’acosta a la premsa tradicional

diari.png

Google és una de les empreses més importants pel que fa a la publicitat contextual en les pàgines web (AdWords). Google ha arribat a un acord amb els principals diaris en paper dels Estats Units per insertar publicitat en mitjans tradicionals, com ara el diari en paper.

En un principi la inserció de publicitat no tindrà cost per els diaris i aquests podran decidir quina quantitat de publicitat volen insertar en funció de l’espai lliure del que disposi. Els diaris també podran decidir quins i quin tipus de publicitat volen insertar. D’aquesta manera els diaris podran omplir l’espai lliure que tenen amb publicitat en comptes d’omplir-lo amb autopromocions.

Aquest és un nou pas per una de les empreses tecnològiques més innovadores dels últims anys, que ara aposta per conquerir nous mercats i noves possibilitats de negoci basats en suports no tecnològics (com pot ser un paper de diari). Un bon exemple de com expandir

font El blog de Enrique Dans

Marqueting viral

Una de les campanyes més famoses de marketing viral continua… es tracta dels explotius espots de Mentos + CocaCola. A casa nostra s’han fet molt populars Amo a Laura, però també hi ha empreses que apliquen el concepte de marketing vira d’altres maneres, com Google amb el seu servei GMail, on el mètode de captació de nous clients es realitza per invitacions que els propis usuaris envien a la seva xarxa social (amics, parents, …). Aquest servei ja ha aconseguit més de 12 milions de clients. Un altre sistema molt conegut és el “Passa-ho” amb els missatges SMS del telèfon mòbil o utilitzant el correu electrònic. Sempre, però, s’utilitzen mitjans de gran difusió i que arriben a moltes persones de manera molt ràpida.

Marketing viral

imatge: ww.webmarketingdictionary.com/

Per tant el marketing viral utilitza com a canal de distribució les xarxes socials i les noves tecnologies, que permeten una ràpida difusió dels continguts. Aquests tenen sovint un aspecte amigable per l’usuari final, utilitzant un estil i un llenguatge que aquest pot entendre i ha de tenir prou ganxo perquè aquest el vulgui redistribuïr. S’utiltiza l’humor, el vídeo casolà (en aparença), rumors (sovint de gent famosa) i altres tècniques per promocionar productes, serveis, o simplement donar-se a conèixer.