Author Archives: bernatc

Odies parlar en public?

A vegades cal prendre’s les coses amb una mica d’humor…

font sestoen

Pots prendre exemple d’un campió mundial… es tracta d’Ed Tate, campió mundial de parlar en públic l’any 2000

font Toastmasters

Com parlar en públic: 10 consells de Microsoft

Microsoft recomana 10 tècniques que podem aplicar:

 1. Preparació: Com més sapiguem, més segurs estarem.
 2. Aparentar seguretat. Tant si en sabem com si no, el més important és fer creure que si coneixem el tema en profunditat.
 3. Elements de recolzament: Recolzar-se en un tamboret, sostenir un bolígraf ens poden ajudar a tranquilitzar-nos i a no gesticular en excès.
 4. Esquema del que es vol dir: Apuntar les paraules clau en un paper o un Powerpoint per anar-les recordant.
 5. Assajar davant un mirall: El que veus en el mirall és el que veuran els teus espectadors.
 6. Parlar a poc a poc: Una de les millors maneres d’aparentar tranquil·litat.
 7. Roba elegant, però còmode: No portis vestit si l’ocasió no ho requereix.
 8. No posar-se nerviós davant les preguntes: Ecara que no sàpigues que contestar, demostra seguretat.
 9. Beure aigua: A part d’aclarir la veu et permet pensar mentres beus una mica.
 10. Mirar als ulls de l’audiència: Si els mires estaran més atents.

Autora: Marta Chamorro, Responsable de Copntinguts de Microsoft SB Portal
font Microsoft

Guies per l’emprenedor: col·leció Autoempresa

Col·lecció Autoempresa   Col·lecció “Autoempresa” 15 volums Subdirecció General de Programes d’Autoempresa
2006
Col·lecció en què especifiquen els tràmits que s’han de fer per posar en marxa una activitat empresarial. Alguns dels títols estan disponibles en format electrònic, el títols editats són els següents:

El pla de mercat (I). Document disponible en format PDF

El pla de mercat (II). Document disponible en format PDF

El pla financer. Document disponible en format PDF

Exemple pla d’empresa: Hollywood M., SA. Document disponible en format PDF

Exemple de pla d’empresa: Montakit, SL. Document disponible en format PDF

Exemple de pla d’empresa: Artevia, SL. Document disponible en format PDF

Manual pràctic de publicitat per a botiguers i petits industrials (I). Document disponible en format PDF

Manual pràctic de publicitat per a botiguers i petits industrials (II). Document disponible en format PDF

Guia del franquiciador. Document disponible en format PDF

Guia del franquiciat. Document disponible en format PDF

Contracte de la franquícia. Document disponible en format PDF

Guia per a l’avaluació de plans d’empresa. Document disponible en format PDF

Fetes per el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

Suspens en innovació

Llegim a El País que Espanya es troba a la cua entre leseconomies més desenvolupades pel que fa al procés d’adaptació als canvis desencadenats per les noves tecnologies de la informació. Les tres variables on es destaca la pobre puntuació obtinguda són:

 • Inversió en educació i R+D
 • El nombre d’universitats d’alt nivell
 • La quanitat de llicenciats en ciencia i tecnologia.

Segons Jordi Vilaseca, professor de la UOC “Estem endarrerits perquè no estem fent una aposta clara per incorporar les noves tecnologies a les activitats tradicionals“… “L’economia del coneixement no són les puntcoms, sinó la capacitat d’incorporar el coneixement a tots els sectors de l’aparell productiu

I el futur no es veu clar ja que a conseqüència dels canvis demogràfics es perderan entre un 20% i un 30% de llicenciats universitaris en els pròxims 10 anys.

Pel que fa a la inversió en coneixement, segons l’OCDE, els Estats Units inverteixen el 6,6% del seu PIB, mentre que  el Regni Unit i França el 3,7%, el 2,9% Alemanya, i el 2,8% Espanya.

Marketing lateral

Interessant article publicat en en NY Times sobre el concepte de marketing lateral. Samsung ha obert una botiga on no ven cap producte… “només” serveix per viure l’experiència dels seus productes, i sembla que funciona.

Els resultats que han obtingut són:

 • el 31% de les persones que van entrar a la botiga i en menys d’un any volen comprar una TV, aquesta será Samsung
 • 500.000 visites el 2005
 • 55 milions de USD aportats a la botiga

James Estrin/The New York Times

font MICHAEL BARBARO (NY Times)

via Submerge your Senses

Tecnologia RFID aplicada als processos de logística i distribució

La Cambra de Comerç de Girona i el Centre Tecnològic CETEMMSA, com a membres de la Xarxa PIC i el CIDEM impulsen una acció de sensibilització i difusió de la tecnologia RFID al tramat empresarial mitjançant l’execució de sessions de difusió divulgació dels avantatges, característiques i aplicacions de la tecnologia d’Identificació per Ràdio freqüència (RFID) en el teixit empresarial de les comarques gironines. La tecnologia RFID es convertirà a mig -curt termini en la clau per optimitzar la logística i distribució de les empreses i esdevindrà una eina important d’innovació en el processos de les mateixes.

Programa:

Per consultar el programa feu click aquí

font CIDEM

Guia per a l’elaboració del Pla d’empresa

Guia elaborada des del Servei de Creació d’Empreses com a model de Pla d’empresa a seguir per les persones emprenedores. El PLA D’EMPRESA és un document escrit en què s’explica i es detalla el projecte d’una nova empresa, tenint en compte tots els elements rellevants, recursos necessaris i accions a dur a terme per a la posada en marxa del nou projecte empresarial.

Podeu descarregar el document en format PDF

font Generalitat de Catalunya

Core Competencies

Hamel and Prahalad (1990) van definir les Core Competencies (competències clau) com “allò que una empresa pot fer bé” si compleix les següents condicions:

 • Proporciona beneficis als clients
 • És difícil d’imitar pels competidors
 • Pot influenciar una gran varietat de productes i mercats

Poden tenir vàries formes, com ara un cert know-how tècnic, un procés molt fiable, relacions properes amb clients i proveïdors, etc. Inclou facetes com el desenvolupament de productes, la cultura de l’empresa, la dedicació dels empleats.

Si una competència clau proporciona avantatge a llarg termini a l’empresa, es diu que ens trobem en un avantatge competitiu sustingut.

Per exemple la competència clau de Black and Decker són els motors elèctrics de 200 a 600 W, i aquest motor és el seu producte clau (core product).

font wikipedia

by DrSavia

Tenir la visió de negoci

En anglès.

Workshop. Fostering Innovation in eGovernment

El divendres 9 de març de 2007 tindrà lloc el worskshop Fostering Innnovation in eGovernment, la llengua vehicular del qual serà essencialment l’anglès. La jornada tindrà lloc a l’edifici de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) a Castelldefels.

En el marc del conveni signat el passat juny de 2006 per l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l’Oxford Internet Institute (OII), i dins del projecte MODINIS “Breaking Barriers to eGovernment” de la Comissió Europea, aquest workshop tractarà dels mecanismes que el govern electrònic pot emprar i ha emprat fins ara per a millorar la governança en l’era de la informació, és a dir, de quina forma poden transformar els governs no només la prestació dels serveis públics sinó també els sistemes de govern gràcies a l’àmplia difusió d’Internet i de la Web. El projecte ha identificat 7 tipus de barreres que frenen l’evolució del govern electrònic arreu d’Europa. Aquest workshop es centrarà en diverses solucions per a superar aquestes barreres i estimular la innovació. Aquestes solucions, abarquen, com a mínim, les següents categories:

 1. Solucions de caràcter legislatiu: s’ha creat o es pot crear legislació a escala nacional o comunitària amb l’objectiu de superar les barreres que frenen el govern electrònic, per exemple, els problemes d’harmonització, que han estat identificats com un obstacle clau per al progrés del govern electrònic.
 2. Solucions de caràcter tècnic que es basen en els dissenys innovadors i els usos de les noves tecnologies de la comunicació i la informació, i també en les seves aplicacions a Europa o arreu del món. Entre les possibles solucions d’aquest tipus hi ha, per exemple, l’ús de xarxes socials o de portals comunitaris, les solucions que en línies generals s’han definit com a Web 2.0. Poden ser aprofitades aquestes aplicacions d’una forma creativa i útil per els governs?
 3. Solucions centrades en els ciutadans que tenen com a prioritat atorgar poder als usuaris del govern electrònic, incentivant l’ús de les eines del govern electrònic per part del públic, per exemple mitjançant una segmentació més eficaç del públic que permeti adaptar estratègies a grups concrets o bé mitjançant sistemes innovadors d’interacció amb els intermediaris situats entre els ciutadans i les administracions.
 4. Solucions de caràcter organitzatiu relatives als canvis que es poden dur a terme en la cultura o l’estructura de les organitzacions per facilitar la posada en marxa del govern electrònic, per exemple, intentant vèncer la resistència d’aquelles persones que disposen d’un gran coneixement organitzatiu en relació als processos presencials.

Què poden aprendre els impulsors d’iniciatives de govern electrònic dels exemples concrets? I de la teoria i la recerca sobre difusió d’innovacions en els àmbits de la informació i la comunicació?

 

Més informació a la UOC