Daily Archives: dilluns, 2 Abril 2007

Logo Quiz!

logo_piece.jpg

Podeu reconèixer a quina empresa pertany aquest logo? Aquest és el joc que descobreixo llegint Heads-up. Un joc, Logo Quiz!, que consisteix en mostrar una part de logo d’empreses conegudes i a partir d’una resposta múltiple, cal trobar la solució.

Els logos esdevenen un element molt important en l’imatge de les empreses, fins al punt que moltes vegades acaben als tribunals les disputes per la seva propietat. Com a exemple, fa molt poc es va posar fi a la batalla legal entre els Beatles i Apple per l’ús de la poma.
Segons Wikipedia, el logotip és utilitzat per denotar la propietat privada d’un objecte. En alguns casos, comporta una declaració d’autoria o certificació de qualitat. Però l’ús més generalitzat el fan les cases comercials, indicant que aquell producte és d’una companyia. Amb aquest ús la companyia emet un missatge al consumidor d’algunes característiques del producte com la qualitat i el cost.

En un logotip es diferencien dues entitats:

  • la imatge: Signe visual gràfic. Aquest signe pot tenir comportaments diferenciats
    • simbòlic (exemple: la creu de la creu roja)
    • icònic (exemple: la poma de Apple).
  • La tipografia: El logotip com part de la identitat visual d’una empresa o institució, és la representació tipogràfica del nom de la marca. (exemple: IBM)