Daily Archives: divendres, 2 Març 2007

Workshop. Fostering Innovation in eGovernment

El divendres 9 de març de 2007 tindrà lloc el worskshop Fostering Innnovation in eGovernment, la llengua vehicular del qual serà essencialment l’anglès. La jornada tindrà lloc a l’edifici de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) a Castelldefels.

En el marc del conveni signat el passat juny de 2006 per l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l’Oxford Internet Institute (OII), i dins del projecte MODINIS “Breaking Barriers to eGovernment” de la Comissió Europea, aquest workshop tractarà dels mecanismes que el govern electrònic pot emprar i ha emprat fins ara per a millorar la governança en l’era de la informació, és a dir, de quina forma poden transformar els governs no només la prestació dels serveis públics sinó també els sistemes de govern gràcies a l’àmplia difusió d’Internet i de la Web. El projecte ha identificat 7 tipus de barreres que frenen l’evolució del govern electrònic arreu d’Europa. Aquest workshop es centrarà en diverses solucions per a superar aquestes barreres i estimular la innovació. Aquestes solucions, abarquen, com a mínim, les següents categories:

  1. Solucions de caràcter legislatiu: s’ha creat o es pot crear legislació a escala nacional o comunitària amb l’objectiu de superar les barreres que frenen el govern electrònic, per exemple, els problemes d’harmonització, que han estat identificats com un obstacle clau per al progrés del govern electrònic.
  2. Solucions de caràcter tècnic que es basen en els dissenys innovadors i els usos de les noves tecnologies de la comunicació i la informació, i també en les seves aplicacions a Europa o arreu del món. Entre les possibles solucions d’aquest tipus hi ha, per exemple, l’ús de xarxes socials o de portals comunitaris, les solucions que en línies generals s’han definit com a Web 2.0. Poden ser aprofitades aquestes aplicacions d’una forma creativa i útil per els governs?
  3. Solucions centrades en els ciutadans que tenen com a prioritat atorgar poder als usuaris del govern electrònic, incentivant l’ús de les eines del govern electrònic per part del públic, per exemple mitjançant una segmentació més eficaç del públic que permeti adaptar estratègies a grups concrets o bé mitjançant sistemes innovadors d’interacció amb els intermediaris situats entre els ciutadans i les administracions.
  4. Solucions de caràcter organitzatiu relatives als canvis que es poden dur a terme en la cultura o l’estructura de les organitzacions per facilitar la posada en marxa del govern electrònic, per exemple, intentant vèncer la resistència d’aquelles persones que disposen d’un gran coneixement organitzatiu en relació als processos presencials.

Què poden aprendre els impulsors d’iniciatives de govern electrònic dels exemples concrets? I de la teoria i la recerca sobre difusió d’innovacions en els àmbits de la informació i la comunicació?

 

Més informació a la UOC