El 55% de les patents neixen en l’entorn universitari

Llegim al Portal de Recerca de la UdG la següent notícia:

El 2005 es va incrementar en un 26% el nombre de patents universitàries esteses internacionalment, amb una xifra de 117 extensions. El coordinador de la RedOTRI Universitats, Santiago Romo, destaca, que al costat de l’augment experimentat per les patents hi ha la tendència creixent de la contractació entre les universitats i organismes dependents d’aquestes amb les empreses.

El 2005, la universitat va contractar 339 milions d’euros en empreses de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+i), dels quals 303 milions corresponen a contractes d’R+D (un 25% més) i 36 milions (un 10% més) a la facturació per serveis.

Santiago Romo també destaca la ingent creació d’empreses amb base tecnològica que tenen l’origen en recerques universitàries que s’acosta al centenar. Actualment, la RedOTRI agrupa a 67 oficines, radicades en universitats, centres públics de recerca i hospitals.

Via: Portal de Recerca

Font: Emprenedor XXI

Anuncis

7 responses to “El 55% de les patents neixen en l’entorn universitari

 1. Les patents, en realitat, són un frè a la innovació. Si bé és cert que qui posseeix una patent ha hagut de fer una feina de R+D en aquell camp, no és menys cert que la dificultat de terceres persones (o empreses) d’utilitzar aquest coneixement frenen la innovació.

  Si algú hagués patentat el procés de fer el paper son s’haguéssin pogut escriure llibres. És un cas extrem perquè es pot fer us de les patents pagant el que el patentador vulgui.

  O les patents sobre medicaments, que es puguin curar milions de persones d’una malaltia però que no es faci perquè hi ha una patent.

  Per no parlar de les patents de programari informàtic, o de les patents de programari informàtic absurdes [http://www.diarioti.com/gate/n.php?id=6950].

  En resum, que les patents podrien ser una innovació per a una empresa, però en molts casos són un frà a la innovació general.

 2. Xavier, deixant de banda que les patents en el món de la innovació són un indicador de l’activitat innovadora, en part comparteixo els teus arguments.
  Per una banda les patents poden frenar la innovació, no podem fer ús d’uns coneixements. Per altra, entenc que la patent és element motivador per les persones i empreses que volen innovar i que sense aquest potser no ho farien …

 3. L’objectiu de totes les empreses hauria de ser guanyar diners. Ser una mena de “magatzem” de patents no hauria de ser ni l’objectiu d’una empresa ni el determinant de l’èxit.

  El cas d’una empresa que patenti el seu descobriment que aconsegueix? Que les empreses competidores no es puguin aprofitar de la tecnologia patentada. Però també és veritat que si les empreses competidores poguéssin utilitzar aquesta tecnologia obligarien a una autèntica innovació. No hi hauria límits (patents) per a desenvolupar les idees.

  Clar que una altra opció és fer R+D per a viure de les patents però aquesta és una actitud conservadora i, en conseqüència, totalment contraria a la innovació.

 4. Una cosa és una patent i una altra una patent en explotació. Procediments, productes, etc. es patenten, però explotar-les realment és una altra cosa. Quantes de les patents sortides de les Universitats estan realment en explotació…?

 5. Jo no hi entenc gaire de patents, pero es bona la dada “El 55% de les patents neixen en l’entorn universitari”?, i si ho es, per a qui es bona?

  Tinc la impresió que de cares a la innovació aquesta dada no es pas bona, ja que segurament aquestes seràn les patents que serà dificil que algú en tregui el partit necessari, o que hi posi els recursos necessaris per a explotar-la correctament. Sense esperar que aquesta, si es realment bona, caduqui i sigui utilitzada per algú que realment si la pugui fer útil.

  En el cas de les patents a les empreses, més grans o més petites, proposo el cas de les farmacèutiques, tampoc considero que aquestes contribueixin a la innovació, ja que es pot donar el cas que una empresa patenti una marca, un producte, … que li sigui útil per a treure un rendiment per una sèrie d’anys, i es quedi aqui, desaprofitant potser la seva capacitat innovadora de desenvolupar nous productes. O potser us sembla bona la següent dada:
  “Pfizer anunció que recortará 10.000 puestos de trabajo y cerrará al menos tres centros de investigación y dos plantas”
  Degut basicament a que es confiava tant en les patents de que disposaba, l’ultima d’elles el viagra, que s’ha adormit.
  ““Creo que tenemos que transformar la manera en la que hemos hecho negocios en el pasado con el fin de tener más éxito en el futuro”, dijo Jeffrey Kindler”

 6. Les patents són una arma de doble fil… per una banda protegeixen la invenció, però per altra banda es publica la invenció i, per tant, es genera coneixement. El problema apareix quan intencionadament s’arraconen patents que suposen invencions/innovacions d’interès general per interessos econòmics particulars. Un altre problema apareix quan empreses es dediquen a viure de patentar “tot el que es pugui patentar”, com passa als EUA amb les patents de software que, de moment, a Europa no es poden patentar. Això si que realment frena la innovació ja que les petites empreses no disposen dels recursos (temps i diners) per fer front a demandes de violació depatents, que són molt comunes als Estats Units. Per altra banda, les grans multinacionals aglutinen bona part de les patents ja que aquestes sí que disposen dels recursos.

 7. Exacte,
  “Les grans multinacionals aglutinen bona part de les patents”, posant així una trava més a les petites i mitjanes empreses que no poden assumir aquests costos però que potser si podrien crear innovació.