Daily Archives: dilluns, 11 Desembre 2006

Noves formes de marketing

Wilkinson ha llançat una nova campanya de publicitat per la seva nova maquineta Quattro Titanium.

Aquesta campanya s’ha realitzat conjuntament amb una companyia distribuïdora d’ous, que ha enganxat unes cares als ous, que serveixen com a exemple d’afeitat perfecte. Les cares estan impresses sobre un adhesiu transparent.

Un bon exemple de joint venture publicitaria.

via b2b-blog Comercio Electronico Global