Daily Archives: dimecres, 29 Novembre 2006

Informe Global de Competitivitat

El World Economic Forum ha publicat l’Informe Global de Competitivitat (GCReport), l’objectiu del qual és avaluar el nivell de competitivitat econòmica d’una mostra de 125 països, per analitzar com pot evolucionar el creixement de l’economia mundial a mig i llarg termini. El GCReport elabora l’Índex de Creixement de Competitivitat (GCI) i l’Índex de Competitivitat Empresarial (BCI).

El World Economic Forum és una organització independent internacional incorporada com a fundació sense ànim de lucre, manté un estat consultiu amb el Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides. La màxima d’aquesta organització és el progrés econòmic ha de venir de la mà del desenvolupament social.

En aquest informe, en el ranking GCI que està liderat per Suissa, Finlàndia i Suècia, Espanya ocupa el lloc 28è pel darrera de països com Chile, Malaysia o Estònia. Pel que fa al BCI, Espanya ocupa la posició 30.

Font: World Economic Forum