Daily Archives: Dimarts, 21 Novembre 2006

Innovació disruptiva

La innovació disruptiva és una innovació de producte o servei que desplaça a un producte o tecnologia existent que domina el mercat. Les innovacions disruptives es poden classificar de dues maneres diferents:

 • lower-end: va dirigida principalment als consumidors que no necessiten productes amb moltes prestacions però que estan interessats en aquest nou producte o tecnologia. Es tracta de llançar al mercat productes amb menys prestacions però que sobrepassin amb escreix les espectatives de determinats segments de consumidors. Aquests usuaris no estan disposats a pagar més per més prestacions o millors funcionalitats. Una vegada consolidat aquest segment, el disruptor ha de millorar el seu marge. Per fer-ho intentara entrar en el segment on el client està disposat a pagar una mica més per una mica més de qualitat. Per assegurar aquesta qualitat el disruptor necessita innovar. Cal repetir aquesta operació per anar entrant cada vegada a més segments del mercat i atreure consumidors més atractius, disposats a pagar més.
 • new-market: apareix quan un producte amb prestacions clarament inferiors entra en un mercat nou o emergent. Per exemple el sistema operatiu Linux quan va aparèixer era un producte clarament inferior als servidors Unix o Windows. Els sistemes operatius Linux actuals han innovat i millorat amb els anys i són molt assequibles, fins al punt que pel que fa a servidors deslpacen els sistemes líder en el mercat.

Innovació disruptiva

Exemples d’innovacions disruptives:

 • Els motors de combustió van desplaçar el traball manual i amb animals.
 • Els automòbils van desplaçar els cavalls per el transport.
 • Els ordinadors personals van desplaçar els grans ordinadors.
 • La fotografia digital va desplaçar l’analògica.
 • Els telèfons el telègraf.
 • El telèfon mòbil el telèfon convencional.
 • VoIP la telefonia convencional.
 • El format MP3 està desplaçant el CD.
 • El format DivX està desplaçant el DVD.

font: wikipedia