Daily Archives: divendres, 10 Novembre 2006

Google s’acosta a la premsa tradicional

diari.png

Google és una de les empreses més importants pel que fa a la publicitat contextual en les pàgines web (AdWords). Google ha arribat a un acord amb els principals diaris en paper dels Estats Units per insertar publicitat en mitjans tradicionals, com ara el diari en paper.

En un principi la inserció de publicitat no tindrà cost per els diaris i aquests podran decidir quina quantitat de publicitat volen insertar en funció de l’espai lliure del que disposi. Els diaris també podran decidir quins i quin tipus de publicitat volen insertar. D’aquesta manera els diaris podran omplir l’espai lliure que tenen amb publicitat en comptes d’omplir-lo amb autopromocions.

Aquest és un nou pas per una de les empreses tecnològiques més innovadores dels últims anys, que ara aposta per conquerir nous mercats i noves possibilitats de negoci basats en suports no tecnològics (com pot ser un paper de diari). Un bon exemple de com expandir

font El blog de Enrique Dans