Daily Archives: dijous, 9 Novembre 2006

La (no) satisfacció de les empreses en matèria d’innovació

Segons un estudi realitzar per Archstone Consulting a empreses que produeixen productes de consum duradors, no duradors i serveis. Una mica més del 50% de les empreses enquestades estan descontentes amb les seves iniciatives en matèria d’innovació, però la part positiva és que el 75% es plantegen incrementar la seva despesa en innovació en els pròxims anys.

Menys d’un 5% de les empreses creuen que tenen un procés d’innovació efectiu. Un 55% admeten que no disposen d’una estratègia formal d’innovació i menys d’un 28% mesuren l’eficàcia dels seus processos d’innovació. Vuit de cada 10 va contestar que molts projectes es descarten sense la realització d’una fase inicial adequada que es reflecteix en menys oportunitats de qualitat.

Les causes principals de fracàs en la implantació de polítiques d’innovació són la falta d’una estratègia formal en innovació, la poca habilitat per mesurar l’eficàcia dels processos d’innovació, un mal (confused) patrocini dels projectes, la dificultat d’aconseguir la implicació dels executius d’alt nivell i la falta de recursos dedicats.

via Business Innovation Insider

font Archestone Consulting