Daily Archives: dilluns, 6 Novembre 2006

Marqueting viral

Una de les campanyes més famoses de marketing viral continua… es tracta dels explotius espots de Mentos + CocaCola. A casa nostra s’han fet molt populars Amo a Laura, però també hi ha empreses que apliquen el concepte de marketing vira d’altres maneres, com Google amb el seu servei GMail, on el mètode de captació de nous clients es realitza per invitacions que els propis usuaris envien a la seva xarxa social (amics, parents, …). Aquest servei ja ha aconseguit més de 12 milions de clients. Un altre sistema molt conegut és el “Passa-ho” amb els missatges SMS del telèfon mòbil o utilitzant el correu electrònic. Sempre, però, s’utilitzen mitjans de gran difusió i que arriben a moltes persones de manera molt ràpida.

Marketing viral

imatge: ww.webmarketingdictionary.com/

Per tant el marketing viral utilitza com a canal de distribució les xarxes socials i les noves tecnologies, que permeten una ràpida difusió dels continguts. Aquests tenen sovint un aspecte amigable per l’usuari final, utilitzant un estil i un llenguatge que aquest pot entendre i ha de tenir prou ganxo perquè aquest el vulgui redistribuïr. S’utiltiza l’humor, el vídeo casolà (en aparença), rumors (sovint de gent famosa) i altres tècniques per promocionar productes, serveis, o simplement donar-se a conèixer.