Monthly Archives: Octubre 2006

Innovació espontània

Totes les empreses innoven ja sigui de manera conscient o inconscient, el que es coneix com innovació espontània. El fet de millorar un producte, un servei, incorporar una tecnologia, aplicar un coneixement adquirit que reverteixi en el producte final que es llença al mercat, o que derivi en un nou producte o servei implica que ja s’està innovant.
El grau d’innovació es podria establir en funció de com es realitza el procés d’innovació:

  1. Innovació espontània: la innovació es produeix a petita escala i de forma inconscient
  2. Innovació conscient: la innovació es produeix conscientment però de forma puntual, sense incorporar eines ni metodologies de gestió de la innovació.
  3. Innovació controlada: la innovació es produeix conscientment de forma habitual, però no existeix un procés formal de gestió de la innovació.
  4. Innovació planificada: existeix un procés formal i estructurat de gestió de la innovació que abasta tots els aspectes relacionats amb la innovació: generació de nous conceptes, desenvolupament de productes i processos, processos de comercialització i gestió del coneixement i la tecnologia.

En el nostre país la innovació ha de ser un dels fets diferencials que aporti valor afegit als productes/serveis que s’hi produeixen, ja que cada vegada és més difícil competir a nivell productiu (amb Xina, per exemple) i, per tant, cal que les empreses incorporin la innovació com a base per assegurar-se el futur.

Ens hem mogut…

La nostra pàgina anterior innovacio.theblog.net s’ha mogut degut a problemes amb el proveïdor del blog… la nostra nova adreça és: https://innovacio.wordpress.com si us plau, actualitzeu els vostres enllaços preferits i si esteu subscrits la nova adreça RSS és http://feeds.feedburner.com/Innovacio.

Esperem que aquesta ja duri per sempre…

Disculpeu l’inconvenient…